DOĞALGAZ BORULARINDA KATODİK KORUMA

Galvanik Anot ve Çeşitleri
Elektrot potansiyeli çelikten daha az olan magnezyum, çinko veya bunların alaşımlarından yapılmış yeterli sayıda anotla oluşturulan pil vasıtasıyla, hattın katot haline getirilip korozyondan korunması işlemidir. Galvanik anodlu katodik koruma sistemlerinde tesisin ömrü boyunca kullanacağı akım başlangıçta toplu olarak yeraltına konulmaktadır.


Katodik Koruma Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar
  • Galvanik anot boru hattından mümkünse en az 3 m uzağa ve 0,75–1,5m derinliğe gömülmelidir.
  • Anot üstü mutlaka boru tabanından aşağıda olmalıdır.
  • Anodun su geçirmez muhafazası çıkarıldıktan sonra anodun üstüne su dökülmelidir.
  • Anot kablosu bakırdan yapılmış en az 6 mm² kesitinde NYY tipi yalıtılmış kablo olmalıdır.
  • Katodik koruma sistemi tamamlandığında voltajı en az - 850 mVolt olmalıdır.
  • Birden fazla anot kullanılacağı zaman anotlar birbirine paralel bağlandıktan sonra ölçüm kutusuna bir kablo ile bağlanmalıdır.
Kablo Çeşitleri
Anotlar için kullanılan yeraltı kabloları TS 212’ye uygun NYY tipi olmalıdır. Kuru,nemli, ıslak vb. yerlerde, depo, atölyelerde ve toprak altında kullanılır.


Gaz tesisatı boruları bina topraklama tesisatına irtibatlanmalıdır. Bina topraklaması yoksa;Gaz tesisatında görülen izolasyon elemanı, ev elektrik tesisatında meydana gelebilecek elektrik geriliminin dışarıdaki gaz hattına taşınmasını önlemek için kullanılır.Topraklama en az 16 mm çapında ve 1,5 m uzunlukta som bakır çubuk elektrotlarla veya 0.5 m² ve 2 mm kalınlığında bakır levha veya 0.5 m² ve 3 mm kalınlığında galvanizli levha ile yapılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli ve en az 16 mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak lehim veya kaynak ile doğal gaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır.
Bakır elektrotların özellikleri 16 mm çapında dolu, som bakır çubuktan en az 1.5 m.Boyunda veya 20 mm çapında dolu, som bakır çubuktan en az 1.25 m boyunda olmalı ve çubuk elektrotların topraklama direnci 20 sınırlarının altında kalmalıdır (Nötr-Toprak voltajı 3V ).
  • Topraklama elektrotları kesinlikle bakır kaplama çubuktan yapılmamalıdır.
  • Topraklama tesislerinin ölçümleri kabul tutanaklarında belirtilmelidir.
Min. 16 mm çapında ve 1,5 m uzunlukta veya Min. 20 mm çapında ve 1,25 m uzunluğunda bakır elektrotlar,0,5 m² ve 2 mm kalınlığında bakır levha veya  0,5 m² ve 3 mm kalınlığında galvanizli levha kullanılmalıdır.
Min. 16 mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak doğal gaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır.


 Ölçüm Tekniği
Toprak altında kalan çelik boru hatları TS 5141’e göre katodik koruma yapılmalıdır.Galvanik anotlarla yapılacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullanılacak ve doğal gaz tesisatı ile arasındaki mesafe mümkünse min. 3 m olacaktır. Magnezyum anotlar TS 5141’e uygun olacaktır. Aşağıdaki şekilde anodun voltmetre ile ölçüm tekniği görülmektedir.

Kullanılacağı Zeminin Özgül Elektrik Direnci : 4000 ohm.cm (max) olmalıdır.Magnezyum anotların elektrokimyasal özellikleriyse ;Elektrot Potansiyeli ( Cu/CuSO4 referans elektrot ) : -1500 mVolt (Deniz suyu içinde)
Teorik Akım Kapasitesi: 3.94 Amper.saat/kg
Anot Verimi : % 50
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli: 650 mVolt
Uygulanan katodik koruma sistemi yukarıdaki şekilde olduğu gibi ölçülerek test edilir.Referans elektrodun toprağa batırıldığı noktaya su dökülmesi hassas ölçüm için önemlidir.Anotların yeterliliği ölçüm sonucunda üretici firma kataloğundan kontrol edilir.Voltmetre en az -850 mV gösteriyorsa, yapılan işlem doğrudur. Katodik koruma sistemlerinde kurulum, bakım ve işletme sırasında değerlerin kontrolü için kullanılması gerekli dijital multimetreler, digital toprak özgül direnç ölçüm cihazları ve PH metreler

Sonraki Yazılar
« Prev Post
Önceki Yazılar
Next Post »