Doğalgaz Gaz Borularının Geçirilmemesi Gereken Bina Bölümleri

Gaz Borularının Geçirilmemesi Gereken Bina Bölümleri
Doğal gaz boruları gaz dağıtım işletmesi tarafından her zaman kolayca görülebilecek,kontrol edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek yerlerden geçirilmelidir.Doğal gaz tesisatı uygulamalarında sıva altı tesisat uygun görülmemektedir. Doğal gaz borularının geçirilmemesi gereken bina bölümleri şunlardır:

·         Kapıcı dairesi
·         Bina ortak mahalli olmayan yerler,
·         Sığınak
·         Yakıt deposu bulunan yerler
·         Bina aydınlıkları
·         Asansör boşlukları
·         Havalandırma
·         Çatı arası
·         Duman ve çöp bacaları
·         Davlumbazın içinden
·         Asma tavan içinden
·         İçine girilmesi olanaksız yerlerden
·         Yangın merdiveni içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir.

  • Üstü kapalı veya açık bina aydınlıklardan geçirilmemelidir.
  • Kolon tesisat boruları tüm zayıf akımla ve 220 V şebeke gerilimiyle çalışan elektrik tesisatlarından en az 15 cm, kuvvetli akımla ve 380 V gerilimle çalışan elektrik tesisatlarından en az 30 cm uzağa döşenmelidir.
Gaz Borularının Diğer Bina Tesisatlarına Göre Konumu
Doğal gaz boruları ile telefon, elektrik hatları ve sıcak, kızgın akışkan boruları arasında en az 15 cm’lik bir mesafe olmalıdır. 380 V ve üzerindeki elektrik hatları için bu mesafe en az 300cm olmalıdır. Doğal gaz boruları ne başka bir boru tesisatına mesnetlenmeli, ne de kendisi başka bir tesisatın taşıyıcısı olmamalıdır. Doğal gaz boruları paralel tesisatlarda başka borulardan sızabilecek ve damlayabilecek su ve yoğuşmaya karşı en üste yerleştirilmelidir.


                              Gaz borusunun diğer borulara göre konumu

Sonraki Yazılar
« Prev Post
Önceki Yazılar
Next Post »