DOĞALGAZDA BİNANIN OTURMASINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

BİNANIN OTURMASINA KARŞI VE DİLETASYON DERZLERİNDEN GEÇİŞLERDE ALINACAK ÖNLEMLER
Çeşitli nedenlerle binalar zamanla oturur. Bunu önlemek mümkün değildir. Zeminin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında veya bitişik iki ayrı bina arasında farklı oturma olabileceğinden,
buralardaki duvar geçişleri ve iç tesisat borularının bu olaydan etkilenmemesi için iç tesisatlarda esnek bağlantı elemanı TS 10878’e uygun olmalıdır.Duvar ve döşeme geçişlerinde ise koruyucu kılıf borusu kullanılmalıdır. Koruyucu borunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 20 mm daha büyük olmalıdır. Koruyucu boru bina dış duvarı içine sıkı ve tam sızdırmaz bir biçimde yerleştirilmeli ve duvarın her iki yüzünden dışarıya doğru en az 20mm taşmalıdır. Koruyucu boru içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır.5056204870

Boruların Kelepçe ve Konsollarla Yapı Elemanlarına Tespiti
Sıva üstü yapılan gaz tesisat boruları, çelik dubelli kelepçe veya konsollar üzerine oturtularak tutturulmalıdır. Çelik dubeller matkapla duvara delik açılıp sıkıca oynamayacak şekilde tutturulmalıdır. Kelepçeler yangına karşı güvenli olmalıdır. Taşıyıcı kısımlarında yanıcı malzeme bulunmaması gerekir.
Kelepçeler fittings malzemeleri üzerine ve vida diş bağlantı noktalarına monte edilmemelidir. Kelepçeler arası mesafe 1.5 – 2 m, daha büyük çaplı borularda 2 - 3 m olabilir. Kullanılacak kelepçelerin boru çaplarına göre yatay ve dikey uygulamalarında olması uygun görülen aralıklar bir fikir vermesi açısından aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Doğal gaz boru hatları duvardan belirli bir mesafe ile açığa kelepçe kullanılarak (a),boşluksuz sıva altına
(b) (ancak bu çözüm Türkiye’deki uygulamalarda kabul edilmemektedir). Zorunlu hallerde kanallara döşenebilir (c). Bu döşeme biçimleri ve boru tespitleri aşağıdaki şekillerde gösterilmişti
Gaz boru çaplarının büyük veya boruların ağır olması hallerinde ise duvara veya zemine uygun boru destekleri veya konsollarla sabitlenmelidir. Konsollar, duvara beton harcıile tutturulmalıdır.

Temel, Döşeme, Duvar Ve Diletasyon Geçişlerinden Boru Geçirmek
Duvar döşeme geçişlerinde boru kılıfı geçirilmelidir. Gaz borusu ve koruyucu kılıf borusunun eş merkezli olması sağlanmalıdır. Kılıf borusunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 20 mm daha büyük olmalı ve gaz borusu ile kılıf arası mastik dolgu ile doldurulmalıdır. Koruyucu boru, bina dış duvarı içine sıkı yağmur vb. suları tam sızdırmaz bir biçimde yerleştirilmeli ve duvarın dış tarafından yaklaşık 50 mm iç tarafından yaklaşık 10 mm, döşeme geçişlerinde ise üstte 50 mm, altta(tavan) 10 mm taşması sağlanmalıdır. Koruyucu kılıf içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır. Kılıfın geçtiği yer çimento harcı veya alçı ile sabitlenmelidir.
Sonraki Yazılar
« Prev Post
Önceki Yazılar
Next Post »